• ul. N. Gąsiorowskiej 29, 03-107 Warszawa | ul Jagiellońska 74, 10-240 Olsztyn
  • +48 601 05 05 62 | +48 604 400 134

Czujnik VAC/BOOST

Czujnik VAC/BOOST

Hamownie DynoProject współpracują z systemem sterującym DP-C w różnych wersjach. Mikroprocesory czuwają nad pracą hamowni i nadzorują zbieranie danych pomiarowych.

Szybkość i precyzja pomiaru

Cyfrowy DataLogger wykonany w technice mikroprocesorowej, gwarantuje stałość pomiarów parametrów w czasie. Wszystkie dane są pobierane w czasie rzeczywistym. Powtarzalność pomiaru wynosi 0,1 KM.

DataLogger sczytuje wartość następujących parametrów

Prędkości
Temperatury i ciśnienia zewnętrznego
Momentu obrotowego
Ciśnienia doładowania i AFR
Czujnik VAC/BOOST jest czujnikiem ciśnienia doładowania i podciśnienia o zakresie 0- 4,5bar ciśnienia absolutnego i jest niezbędny do tego by sterownik mógł mierzyć ciśnienie doładowania.